Categories
Uncategorized

Et utvalg viktige funnsteder

Sted Nåværende land Funn Tidsperiode
Abbeville Frankrike redskapsfunn fra eldre paleolittisk tid (Abbevillien) 500 000 år gamle
Abu Simbel Egypt klippetempler 1200-tallet f.Kr.
Ajanta (Maharashtra) India huletempler 200 f.Kr.–600-tallet e.Kr.
Akropolis (Athen) Hellas tempelanlegg 400-tallet f.Kr.
Al Qal’a Algerie hammadidenes hovedstad 1000–1100-tallet e.Kr
Alaca Hüyük (øst for Ankara) Tyrkia ruinhaug med rike funn av smykker, våpen og utstyr 3000–2000 f.Kr.
Alexandria Egypt rike funn fra mange av antikkens epoker grunnlagt 331 f.Kr.
Alta Norge helleristninger 4200–500 f.Kr.
Altamira (Cantabria) Spania hulemalerier 16 000–11 000 f.Kr.
Angkor Kambodsja ruinby; hovedstad i det gamle Khmer-riket 800-tallet–ca.1350 e.Kr.
Aurignac (Haute-Garonne) Frankrike hulefunn fra paleolittisk tid (Aurignacien) 35 000–25 000 f.Kr.
Avaldsnes (Karmøy) Norge rikt gravfunn 300-tallet e.Kr.
Avebury (Wiltshire) Storbritannia megalittiske monumenter ca. 2500 f.Kr.
Baalbek/Heliopolis Libanon fønikisk by; greske og romerske bygninger fra 1000 f.Kr.
Birka (Mälaren) Sverige handelsplass fra vikingtiden; mange gravfunn 700–1000-tallet e.Kr.
Borobudur Indonesia buddhistisk monumentalbygg 700-tallet e.Kr.
Borre Norge gravhauger fra jernalderen (Borrehaugene) 600–900-tallet e.Kr.
Boyne Irland megalittiske graver 3000 f.Kr.
Carnac (Bretagne) Frankrike megalittiske monumenter 3500–2500 f.Kr.
Casas Grandes (Chihuahua) Mexico ruinby 1200–1450 e.Kr.
Çatal Hüyük (Konya) Tyrkia ruinhauger fra neolittisk tid 6250–5400 f.Kr.
Chaco Canyon (New Mexico) USA største pre-columbianske by i Nord-Amerika 900–1100-tallet e.Kr.
Chan Chan Peru pre-columbiansk ruinby; hovedstad i Chimú-kongedømmet 800–1500-tallet e.Kr.
Chichén Itzá (Yucatán) Mexico seremonielt senter for mayaene 800–1100-tallet e.Kr.
Copán Honduras ruiner av mayaby 300–900-tallet e.Kr.
Cortaillod (Neuchâtel-sjøen) Sveits boplass med pælebygninger fra neolittisk tid 3000 f.Kr.
Delfi Hellas templer og helligsteder 800 f.Kr.–300-tallet e.Kr.
Eggja (Sogndal) Norge Eggjasteinen (runestein) 600-tallet e.Kr.
Ellora (Maharashtra) India huletempler 400–800-tallet e.Kr.
Ertebølle (Farsø) Danmark boplassfunn; kjøkkenmødding (Ertebøllekulturen) 4900–3900 f.Kr.
Folsom (New Mexico) USA redskapsfunn fra steinalderesamfunn (Folsomkulturen) 9000–8000 f.Kr.
Forum Romanum (Roma) Italia templer og offentlige bygninger fra mange perioder 500 f.Kr.–500-tallet e.Kr.
Fosna (Kristiansund) Norge boplassamfunn fra steinalderen (Fosnakomplekset) 7500–6700 f.Kr.
Gallehus (Tønder) Danmark to drikkehorn av gull, “Gullhornene” ca. 400 e.Kr.
Gamla Uppsala Sverige helligsted; gravhauger og gravfelt 400–1200-tallet e.Kr.
Giza Egypt pyramider, bl.a. Kheopspyramiden 2600–2500 f.Kr.
Gnesdovo (Smolensk) Russland et av Europas største gravfeltkomplekser 800–1000-tallet e.Kr.
Gokstad (Sandefjord) Norge vikingskip med rikt gravgods ca. 900 e.Kr.
Gran (Hadeland) Norge Dynnasteinen (runestein) ca. 1050 e.Kr.
Grauballe (Midt-Jylland) Danmark funn av godt bevart myrlik (Grauballe-mannen) 200-tallet f.Kr.
Grimes’ Graves (Norfolk) Storbritannia flintgruver fra yngre steinalder 2000 f.Kr.
Gundestrup (Ålborg) Danmark Gundestrupkjelen, halvkuleformet kar av hamrede sølvplater 100-tallet f.Kr.
Haddeby (Schleswig) Tyskland handelsby fra vikingtiden (Haithabu) 800–1000-tallet e.Kr.
Hallstatt Østerrike rike funn fra europeisk jernalder 700–300-tallet f.Kr.
Hal-Saflieni Hypogeum Malta megalittisk gravsted 2500 f.Kr.
Haram Norge rikt gravfunn fra romersk jernalder Kr.f–400-tallet e.Kr.
Harappa (Punjab) Pakistan ruinby (Induskulturen) 2500–1500 f.Kr
Hattusa (Bogazkale) Tyrkia hovedstad i hettitterriket 1700–1100 f.Kr.
Haugen (Fredrikstad) Norge fartøy fra vikingtiden (Tuneskipet) ca. 900 e.Kr.
Hon (Øvre Eiker) Norge Norges største gullskatt fra vikingtiden 800-tallet e.Kr.
Jellhaug (Halden) Norge en av Nordens største gravhauger 700-tallet e.Kr.
Jelling (Jylland) Danmark runesteiner (Jellingsteinene) 900-tallet e.Kr.
Jeriko Palestina ruinby fra 9000 f.Kr.
Jerusalem Israel bygninger og helligsteder fra mange epoker fra 3500 f.Kr
Karlebotn (Unjárga-Nesseby) Norge en rekke boplasser av steinalderkarakter fra 8000 f.Kr.
Karthago Tunisia fønikisk-romersk ruinby 800-tallet–146 f.Kr.
Kaupang (Larvik) Norge markedsplass og kultsted (Skiringssal) 800–900-tallet e.Kr.
Kazanlaks trakiske grav Bulgaria gravrom med unike murmalerier 300–200-tallet f.Kr.
Knossos Hellas (Kreta) oldtidsby; ifølge sagnene Minos’ kongesete 1900–1300-tallet f.Kr.
Komsafjellet (Alta) Norge funn fra eldre steinalder (Komsakulturen) 8000–7000 f.Kr.
Kyrene Libya gresk og romersk ruinby grunnlagt 631 f.Kr.
La Madeleine (Dordogne) Frankrike redskapsfunn fra yngre paleolittisk tid (Magdalénien) 15 000–9000 f.Kr.
La Tène (Neuchâtel-sjøen) Sveits funn av våpen og redskap (La Tène-kulturen) 400–200-tallet f.Kr.
Ladby (Fyn) Danmark haugsatt skip med grav fra vikingtiden 900-tallet e.Kr.
Lagasj Irak sumerisk ruinby 2500–1700 f.Kr.
L’Anse aux Meadows Canada hustufter m.m. fra norrøn bosetning 1000-tallet e.Kr.
Lascaux-hulen (Dordogne) Frankrike senpaleolittiske hulemalerier 11 500 f.Kr.
Le Moustier (Dordogne) Frankrike hulefunn fra mellompaleolittisk tid (Moustérien) 150 000–40 000 f.Kr.
Leptis Magna Libya fønikisk og romersk ruinby 500 f.Kr.–300-tallet e.Kr
Levallois-Perret (Paris) Frankrike redskapsfunn fra mellompaleolittisk tid 150 000–40 000 f.Kr.
Longshan (Shandong) Kina funn av neolittisk keramikk 3500–2000 f.Kr
Machu Picchu Peru ruinby; noe av det best bevarte av inkaenes arkitektur 1400-tallet e.Kr.
Memfis Egypt templer og pyramider 2000 f.Kr.–300-tallet e.Kr.
Mirador Guatemala monumentalbyggverk; seremonielt sentrum for mayaene 150 f.Kr.–150 e.Kr.
Mnajdra Malta megalittiske templer 3600–2500 f.Kr.
Mogao-grottene (Dunhuang) Kina buddhistiske veggmalerier 200–1200-tallet e.Kr.
Mohenjo Daro Pakistan ruinby fra Induskulturen 2500–1500 f.Kr.
Monte Bego Italia helleristningsfelter med tusener av figurer 1500–500 f.Kr.
Mortensnes (Unjárga-Nesseby) Norge kulturminneområde med spor etter boplasser 7000 f.Kr.–1500-tallet e.Kr.
Mullerup (Vest-Sjælland) Danmark mesolittiske boplassfunn (Maglemosekulturen) 7500–6000 f.Kr.
Mykene Hellas byanlegg med borg, angivelig Agamemnons by 1500–1200-tallet f.Kr.
Nippur Irak i en periode sumerernes religiøse sentrum 5000 f.Kr–800-tallet e.Kr.
Nämforsen (Ångermanland) Sverige et av Nord-Europas største helleristningsfelt 3500–2000 f.Kr.
Nøstvet (Ås) Norge funn fra eldre steinalder (Nøstvetkomplekset) 5400–4000 f.Kr
Oseberg (Tønsberg) Norge gravfunn av godt bevart vikingskip 800-tallet e.Kr.
Pafos Kypros ruiner av palasser og templer 1200–300-tallet f.Kr.
Palenque (Chiapas) Mexico ruinby, sentrum for mayaene 250–900-tallet e.Kr.
Palmyra Syria fororientalsk, gresk og romersk kultur 200 f.Kr.–300-tallet e.Kr.
Pergamon (Mysia) Tyrkia hellenistisk by, med bl.a. Athene-tempel og Zevs-alter 200–100-tallet f.Kr.
Persepolis (Fars) Iran akemenidenes hovedstad 500–300-tallet f.Kr.
Petra Jordan ruinby; i en periode nabateernes hovedstad 6000 f.Kr.–600-tallet e.Kr.
Philae Egypt praktfullt tempel for gudinnen Isis 300 f.Kr.–400-tallet e.Kr.
Pompeii og Herculaneum Italia oldtidsbyer gravd ut av vulkansk aske ødelagt 79 e.Kr.
Qumran Palestina funnsted for Dødehavsrullene omkring Kr.f.
Rök (Östergötland) Sverige Nordens lengste runeinnskrift (Rökstenen) 800-tallet e.Kr.
Saint-Acheul (Amiens) Frankrike redskapsfunn fra eldre paleolittisk tid (Acheuléen) 450 000 år gamle
Sakkara Egypt stort gravfelt, særlig fra “det gamle rike” 2600–2000 f.Kr.
San Augustin Colombia megalittiske monumenter Kr.f–700-tallet
Sanchi (Madhya Pradesh) India buddhistiske monumenter 200-tallet-Kr.f.
Sangiran Indonesia funnsted for hominide fossiler 1,5 mill. år gamle
Sierra de San Francisco Mexico hulemalerier 100 f.Kr.–1300-tallet e.Kr.
Silbury Hill (Wiltshire) Storbritannia største menneskebygde haug fra førhistorisk tid i Europa 2700 f.Kr.
Skara Brae (Orknøyene) Storbritannia landsbyen med neolittisk preg 3100–2500 f.Kr.
Skuldelev (Roskildefjorden) Danmark fem skip fra vikingtiden ca. 1000 e.Kr.
Soandalen Pakistan funn fra paleolittisk kultur 400 000–200 000 år gamle
Solutré (Mâcon) Frankrike boplass fra steinalderen (Solutreen) 19 000–18 000 f.Kr.
Starcevo (Beograd) Serbia åkerbruksbosetningen fra yngre steinalder 5000–4000 f.Kr.
Stonehenge (Wiltshire) Storbritannia megalittisk monument 3000–1100 f.Kr.
Sætrang (Ringerike) Norge et av de rikeste norske gravfunn fra senromersk tid 300-tallet e.Kr.
Søgne Norge det eldste menneskefunn i Norge (Søgne-kvinnen) ca. 6600 f.Kr.
Tadrart Acacus Libya hulemalerier 12 000 f.Kr.–100-tallet e.Kr.
Tajín (Veracruz) Mexico ruinby fra totonakenes periode 600–1100-tallet e.Kr.
Tarquinia Italia viktig etruskisk by 800–100-tallet f.Kr.
Tassili n’Ajjer Algerie hulemalerier 6000-Kr.f.
Tchogha Zanbil Iran byruin med ziggurat 1200-tallet f.Kr.
Teotihuacán Mexico stort ruinkompleks 300 f.Kr.–700-tallet e.Kr.
Theben/Luxor Egypt tempelruiner og graver i Kongenes dal 1500–1000 f.Kr.
Tiahuanaco (Titicacasjøen) Bolivia pre-inka ruinområde 100–1200-tallet e.Kr.
Tikal Guatemala ruiner av mayaby 600 f.Kr.–900-tallet e.Kr.
Tipasa Algerie ruiner fra romertid og tidlig kristen tid 500 f.Kr.–600-tallet e.Kr.
Troja/Hissarlik Tyrkia ruinby fra 3000 f.Kr.
Trundholm (Odsherred) Danmark funn av kultisk vogn, den såkalte Solvognen 1400-tallet f.Kr.
Tucume (Chiclayo) Peru pyramider fra chimú- og inkatiden 1000–1500-tallet e.Kr.
Tula (Hidalgo) Mexico ruinby, hovedsetet i toltekernes stat 800–1100-tallet e.Kr.
Tune (Sarpsborg) Norge vår viktigste innskrift i eldre runer (Tunesteinen) 300-tallet e.Kr.
Tyros (Sur) Libanon i en periode ledende by i Fønikia fra 2750 f.Kr.
Ugarit/Ras Shamra Syria ruinby med rike tekstfunn på ulike oldtidsspråk 1500 f.Kr.–1200-tallet e.Kr.
Uppåkra (Skåne) Sverige åkerfunn som vitner om handels- og håndverksvirksomhet 500–1000-tallet e.Kr.
Uxmal (Yucatán) Mexico ruinby med en rekke praktbygg og rikt dekorerte templer 700–1500-tallet e.Kr.
Valcamonica (Lombardia) Italia helleristninger 5500–1200 f.Kr.
Villanova (Bologna) Italia funn fra tidlig italiensk jernalder (Villanova-kulturen) 900–700 f.Kr.
Vingen (Bremanger) Norge et av de største helleristningsfelt i Skandinavia fra 4000 f.Kr.
Volubilis Marokko romersk og mauritansk by fra 200 f.Kr.
Windmill Hill (Wiltshire) Storbritannia befestet anlegg med tre vollgraver og voller 3700 f.Kr.
Xi’an (Shaanxi) Kina Qin Shi huangdis grav med flere tusen terrakottafigurer 200-talet f.Kr.
Yang-shao (Henan) Kina viktige neolittiske boplassfunn 5000–3000 f.Kr.
Zimbabwe (Fort Victoria) Zimbabwe ruinby, landets nasjonalmonument 300–1400-tallet e.Kr.