Categories
Uncategorized

Historical Dictionary of Armenia

“There are two Armenias: the current Republic of Armenia and historic Armenia. The modern state dates from the early 20th century. Historic Armenia was part of the ancient world and expired in the Middle Ages. Its people, however, survived, and from its residue recreated a new country. The history of the Armenians is the story of how an ancient people endured into modern times and how its culture evolved from one conceived under the influence of Mesopotamia to one redefined by the civilization of Europe.”

Historical Dictionary of Armenia

Categories
Uncategorized

This is not a love song

[youtube=http://youtube.com/watch?v=BxroiTRg7Tg]

Categories
Uncategorized

Vår sivilisasjons røtter

Mange ting har blitt sagt om armenerne og hvor de indoeuropeiske språkene stammer fra. I dag er forskerne enige i at de enten stammer nord eller sør fra Kaukasus. Uansett kan man se at kulturen stammer fra det sørlige Kaukasus, også kjent som det armenske høylandet.

Man kan si at Portasar, som betyr navlen på armensk, også kjent som Gobekli Tepe på tyrkisk, danner utgangspunktet. Dette sammen med PPNA kulturene, som også er tilknyttet Levanten/Kanaan og natuferne.

Ar betyr sol/ild, lys/belyse, skape/produsere mm. Armensk er et blandet språk mellom urartisk, som vil si det eldste språket i et område som utgjør den nordlige delen av den fruktbare halvmånen, og indoeuropeisk. Armensk befinner seg mellom gresk og sanskrit. Mens armensk utviklet seg på stedet utviklet germansk seg blant de som migrerte.

Sumererne stammer blant annet fra en jordbruksbefolkning som utviklet seg i det armenske høylandet og som migrerte sørover etter oppfinnelsen av jordbruket. Mange sumeriske ord, inkludert ordet for smed, stammer fra urartisk, også kjent som subartisk (Subartu) og hurrisk. Hurrier nedstammer på samme måte fra urier, og Urartu fra Ararat osv.

Mange bra bøker har blitt skrevet av forskere og arkeologer som faktisk har foretatt utgravingene i området, dvs det armenske høylandet. Mye har blitt ødelagt pga krig, fokemord, vandalisme …, men det er nok til å fylle bokhyllene med – og utrolig interessant.

Faren til min eks fra Irak var en av de mest kjente kunstnere og en av de to som bygget opp den moderne irakiske kunsten. Han var venn med arkeologen Max Mallowan, mannen til Agatha Christie, som var en av de første kjente arkeologene som gikk i gang med å utgrave hurriernes/ariernes områder.

Det er det armenske høylandet, det som i dag er kjent som det nordlige Iran, Irak, Syria (Aram) og det sørøstlige Tyrkia, som er deres utgangspunkt, samt utgangspunktet for jordbruk, husdyr, metall mm.

Syrias eldre navn var Aram, som vil si å nedstamme fra ar. Man skal heller ikke se bort fra at navnene til Irak (Uruk) og Iran har etymologisk forbindelse med navnet ar. Germaner nedstammer fra arier – g har kommet i tillegg som en dialektisk omskrivning. Dette er også tilfellet når det kommer til Aries – Væren, bare det at her har v’en kommet i stedet.

Det armenske høylandet danner utgangspunktet for haplogrupper som J1, som er tilknyttet semittene, og J2, som er tilknyttet nordøstkaukasere og de gamle kulturene fra Hellas til India, haplogruppe G, som er tilknyttet sørvest kaukaserne og de tidlig neolittiske kulturene i Europa (Cardium Pottery og LBK), og haplogruppe R1b, som er tilknyttet indoeuropeerne. Man kan finne ut av alder og spredning via blant annet frekvens og variasjon.